Vi använder digitala formulär på Martin & Serveras webbsida för tjänsten Premiumportalen att samla in personuppgifter i samband med frågor kring eller tecknande av tjänsten Premiumportalen.

Dessa personuppgifter används för att se till att du får tillgång till tjänsten. Uppgifterna sparas under den tid du aktivt är medlem i Premiumportalen och 18 månader efter utträde.

När du fyller i dina uppgifter i ett beställningsformulär samtycker du till att uppgifterna används för ovanstående ändamål. Det går inte att bli medlem i Premiumportalen utan att godkänna att vi behandlar dina personuppgifter på det här sättet.

Vid ansökan om att ta del av erbjudande hos våra medlemsföretag ingår du nytt samtycke hos respektive företag.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, läs i vår integritetspolicy