Priserna i vårt inlösenavtal hittar du på avtalet när du loggat in eller kontakta Premiumportalen på 08-722 26 00

Här följer några exempel på kostnader för korttransaktioner med bankkort:

Belopp nota Transaktionskostnad
50 kr 0,32 kr
75 kr 0,37 kr
100 kr 0,43 kr
125 kr 0,49 kr
150 kr 0,55 kr