Premiumpartner: Vinstoptimering

Vinstoptimering AB erbjuder verksamhetsbaserade lösningar för restauranger, caféer och barer som hjälper till att förbättra och effektivisera den dagliga driften.

Vi erbjuder professionellt förändringsstöd för att öka lönsamheten på både lång och kort sikt. Att kvalitetssäkra verksamheten för att minimera misstagen, är både klokt och lönsamt.

Våra metoder baseras både på erfarenhet från internationellt mycket väletablerade restauranger och hotell, och från förändringsarbete i andra branscher.

Vi har sett ett behov av att öka omsättningen, få kontroll över kostnaderna och på så vis optimera resultatet. Detta kan göras med bibehållen eller förbättrad kundnöjdhet.

Läs mer på vår hemsida

Logga in eller bli medlem för att ta del av Premiumportalens erbjudanden.

Bli medlem Logga in

Mer om erbjudandet:

Lönsamhetsanalys

Med små medel kan du öka lönsamheten och få större kontroll över din verksamhet. Att öka intäkterna är roligare och mer långsiktigt effektivt än att bara skära i kostnaderna. Under inventeringsdagen kommer du dessutom få tips om hur andra i branschen arbetarmed sin lönsamhet. Du kommer självklart att kunna diskutera dina aktuella utmaningar och problem och få goda råd som du direkt kan tillämpa.Vår inventeringsdag med fokus på lönsamhetsinventering ger dig ökade kunskaper om bland annat:

  • Lönsamheten per produkt
  • När olika produkter säljs underöppettiden
  • Vilka nyckeltal som är viktigast
  • Hur rätt bemanning kan öka dinlönsamhet
  • Hur samarbetet med dina huvudleverantörerkan påverka din lönsamhet

När dagen är över är målet att du ska ha en bra bild över din verksamhet med fokus på lönsamheten. Du har även fått flera användbara verktyg, som exempelvis förslag på viktiga nyckeltal för att optimera din rörelses lönsamhet. Någon vecka efter inventeringsdagen levererar vi en skriftlig rapport som sammanfattar dagen, ditt nuläge och våra åtgärdsförslag.